skip to Main Content

Stichting Begraafplaats Voorhout schrijft geschiedenis!

Vanaf 2 november zijn Voorhoutse grafmonumenten te vinden op de website van de Stichting Begraafplaats Voorhout. “We schrijven hiermee geschiedenis,” zegt initiatiefnemer Cor van Steijn die in Emiel van der Hoeven de man trof die zijn idee zeer snel vorm gaf en geschikt maakte voor de website van de Stichting. Hubert Heuzen, ondersteund door Peter van Leeuwen, heeft onder soms moeilijke omstandigheden monnikenwerk verricht om alle grafmonumenten fotografisch goed in beeld te brengen. De afgelopen maanden waren zij actief om alle foto’s te koppelen aan de bestaande digitale administratie. Door middel van een zoeksysteem op namen, datums of grafnummers zijn de aanwezige bestaande grafmonumenten van de begraafplaats over de hele wereld digitaal te zien. Deze ontsluiting van de begraafplaatsen sluit aan bij een wereldwijde aandacht voor de grafmonumenten van onze voorouders.

De grafmonumenten van de Stichting en de R.K. Begraafplaats zijn te vinden via de link: http://www.begraafplaatsvoorhout.nl/ onder het kopje Gedenktekens en via de website van de Historische Kring Voorhout.

Allerzielen

Met een ferme druk op de muisknop zette Pastor Broeder Theo Blokland, bestuurslid van de Stichting Begraafplaats Voorhout, op 2 november de Beeldbank ‘in werking’. Allerzielen is een bijzondere dag. Het is de dag dat we onze doden herdenken, herinneren en extra in het licht zetten. Vele honderden mensen bezoeken jaarlijks de Voorhoutse grafakkers tijdens de manifestatie Allerzielen in het Licht.

Historie

Was tot voor kort met het verwijderen van het grafmonument letterlijk en figuurlijk alle data gewist, met een aanpassing in de administratie blijven deze unieke gegevens met de foto van grafmonumenten bewaard voor het nageslacht. Dat is van groot belang voor bijvoorbeeld genealogisch onderzoek. Het levert al met al een schat aan informatie op en gekoppeld aan een nieuw getekende plattegrond van het R.K. kerkhof en van de Stichting Begraafplaats is het heel eenvoudig voor bezoekers van de website en de beeldbank om de laatste rustplaats van een overledene te vinden.

“Er is meer in Voorhout,” zeggen de beide vrijwilligers, “ook de historie van de vervallen graven wordt gereconstrueerd.” Daarnaast hopen zij verder dat de grafmonumenten op het kerkhof van de Kleine Kerk ook voor het publiek worden ontsloten. De eerste contacten met de Kleine Kerk zijn reeds gelegd. Daarnaast verwachten beiden binnen afzienbare tijd de plattegrond te koppelen aan een geografisch informatiesysteem (GIS).

Bijschriften foto’s.
Pastor Broeder Theo Blokland aan de slag met de nieuwe Beeldbank. (Foto: Emiel van der Hoeven)
Luchtopname van de verlichte Voorhoutse begraafplaatsen tijdens Allerzielen. (Foto: Hubert Heuzen)

       

Back To Top