skip to Main Content

Synodaal gesprek in onze parochie – 17 mei 2022 – 19.30 uur – Maasgaarde Noordwijkerhout

Paus Franciscus bouwt wereldwijd aan een kerk waar iedereen kan meedoen. Op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel, maar alles begint met luisteren. Daarom lanceerde hij een synode, die voor het eerst in de geschiedenis start met lokale gespreksrondes. Iedereen, hoe nauw of los ook verbonden met kerk en geloof, is welkom om mee na te denken en mag het initiatief nemen om een synodaal gesprek te voeren.

In onze parochie doen we dat op dinsdag 17 mei aanvang 19.30 uur. Deze bijeenkomst worden gehouden in De Maasgaarde Herenweg 9a, 2211CA, Noordwijkerhout.

Om als organisatie zicht te hebben op het aantal mensen die aan het gesprek willen deelnemen is aanmelding gewenst.
U kunt zich nu al aanmelden door uw naam door te geven en vanuit welke parochiekern u afkomstig bent.
Centraal Parochiesecretariaat Sint Maarten  >secretariaat@parochiesintmaarten.nl<   Telefoon: 0252 255 077

Een synodaal gesprek is een gesprek waarin we vooral naar elkaar luisteren. Ieder krijgt de kans zich uit te spreken over hetgeen hem of haar aan het hart gaat betreffende geloof en de parochiegemeenschap.
Wat zijn mijn ideeën over onze Kerk en over ons geloof. Hoe denk ik bijvoorbeeld de drievoudige opdracht van de Kerk in 2022 vorm te geven?
1) de verkondiging van Christus, het Woord van God.
2) de viering van de sacramenten
3) het dienstwerk van liefde.

We proberen naar elkaar te luisteren en mogelijk kunnen we enkele echo’s delen met de bredere geloofsgemeenschap en met het bisdom. Het is geen debat met argumenten.
Het gaat er niet om wie gelijk heeft, wel om ieders ervaring en wat de heilige Geest daar doorheen wil zeggen.

Wat is het doel van een synodaal gesprek?
Het doel is dubbel.

  1. een open en verfrissend gesprek hebben, waardoor een nieuw elan ontstaat in onze parochie.
  2. een echo laten klinken in de bredere groep en naar het bisdom toe, als input voor de volgende fase van de synode, wanneer de bisschoppen met elkaar in gesprek gaan over deze signalen uit hun bisdom.

Wees welkom, laat uw stem en ideeën horen. Samen zijn we kerk.

Gebed voor de bisschoppensynode ‘Voor een synodale kerk: communio, participatio, missio’ (2023)
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen en
hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg
van de waarheid en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Back To Top