skip to Main Content

Uitreiking Jeroensbeeld tijdens Sint Jeroensfeest 2022

Elk jaar wordt er tijdens het Sint Jeroensfeest aan een of meerdere vrijwilligers een onderscheiding uitgereikt als dank voor de bewezen diensten in de parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee.

Zondag 4 september is tijdens het Sint Jeroensfeest het Jeroensbeeldje uitgereikt aan mevrouw Cora Vliet Vlieland.
Zij zet zich op vele vlakken in als vrijwilligster. Zo is zij koster (voor de Sint Jeroenskerk en Maria ter Zeekerk), lector, intermediair voor uitvaarten, maker van liturgieboekjes, loper van parochiebladen en kerkbalans, post bezorger en dit alles al voor vele jaren.
Bij de uitreiking heeft zij beloofd, dat ze nog even doorgaat met haar vrijwilligerswerk voor de Sint Jeroenskerk en Maria ter Zeekerk.

Back To Top