skip to Main Content

Uitreiking Sint Jozefspelden

Zondag 17 maart was er de feestelijke viering van de patroonheilige in de Sint Jozefkerk. Het koor Cadans zorgde voor de muzikale ondersteuning. Pastoor Straathof en diaken Lamberts gingen in deze viering voor. Tijdens deze jaarlijkse viering worden traditiegetrouw parochianen in het zonnetje gezet. Zij krijgen de Jozefspeld uitgereikt voor hun inzet als vrijwilliger van de Sint Jozefparochie. Dit jaar werd de Jozefspeld door Pastoor Straathof opgespeld aan twee vrijwilligsters die al jarenlang bijzonder actief zijn…. bij veel activiteiten in en rondom de Jozefkerk. Tevens was er voor de twee dames een prachtige bos bloemen.

Jozefspeld 2024 voor Debby Schouten.
Na haar eerste communie is Debby misdienaar geworden en daarna acoliet, lector en communie uitreiker. Zat in de commissie bij het afscheid van pastoor van der Plas. Bij jubilea van pastoor Goumans en bij het 75, 90, en 100-jarig bestaan van de Sint Jozefkerk. Na de laatste verbouwing zorgde ze met een aantal mensen dat alle stoelen precies volgens schema op de juiste plek kwamen te staan. Nog steeds is ze één van onze lectoren. Debby is al ruim 45 jaar vrijwilliger in de Sint Jozefkerk. Dus een welverdiende Jozefspeld!

Jozefspeld 2024 voor Carla Rietvink.
Carla is in de jaren 70 lid geworden van het jongerenkoor Evolutie, zingt nu bij het koor Cadans en het Dameskoor. Zit al jaren in het LICADI en de Pastoraatsgroep en is vanuit daar het aanspreekpunt voor de Rafaelgroep en ziekenbezoekgroep. Ze is ook beschikbaar bij o.a. de Jozefdrive-commissie, JOVIAAL rapen, het vullen van de kerkbalans enveloppen, mozaïek leggen, gastvrouw, kerkwerkster, helpt bij de Sinterklaas-actie en allerlei voorkomende hand-en-spandiensten. Carla is al 50 jaar één van de vrijwilligers in de Sint Jozefkerk. Dus een welverdiende Jozefspeld!

Heel Jozef bakt!
Omdat de Sint Jozefkerk dit jaar hoofdkerk is in de Parochie Sint Maarten, was het extra feestelijk met heerlijke baksels van ‘Heel Jozef bakt’. Verschillende parochianen hadden gehoor gegeven aan de oproep om wat lekkers te bakken en te delen met de parochianen in de kerk. Na afloop van de feestelijke viering was er gelegenheid om koffie te drinken en dus met wat eigen gebakken lekkers.

Back To Top