skip to Main Content

Aanpassing in de administratieve organisatie van St. Maarten

Op verzoek van het bisdom Rotterdam gaan alle parochies, dus ook Sint Maarten over op andere systemen voor de ledenadministratie en de financiën. Deze overgang vindt naar verwachting in het 1e en 2e kwartaal van 2018 plaats en zal de nodige inspanningen van parochiekernen gaan vergen. Per saldo moet het tot meer efficiency en meer en beter inzicht in informatie over parochianen leiden. Daarom werkt de parochie Sint Maarten hier van harte aan mee. Mocht u geïnteresseerd zijn om hierbij te helpen of heeft u ervaring met dit soort veranderingstrajecten, dan bent u van harte uitgenodigd zich hiervoor te melden bij het secretariaat van uw parochiekern. Het zal de overgang naar de nieuwe systemen flink kunnen helpen als hier mensen met kennis en ervaring hierbij tijdelijk kunnen ondersteunen.

Back To Top