skip to Main Content

M.O.V. staat voor Missie, Ontwikkeling, Vrede.

De groep zet zich in voor de noden van de mensen in de Derde Wereld. Samen kerk zijn betekent immers naast de aandacht voor onze directe omgeving ook betrokkenheid bij mensen die elders in armoede en onder slechte omstandigheden moeten leven.

MOV heeft geen vaste projecten, maar we willen ons door de Missionaire Agenda van de kerk laten inspireren tot actie. De landelijke campagnes van de kerk richten zich op een breed terrein van ontwikkelingswerk. In het kader van de millenniumdoelen wordt vooral aandacht gegeven aan het uitbannen van extreme armoede en honger en het bevorderen van eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.

Er zijn een aantal bijeenkomsten per jaar, waarin bepaalde acties voorbereid worden zoals: de Vredesweek, Adventactie en Vastenactie en informatie gegeven over de projecten die hierdoor gesteund worden.
Natuurlijk proberen we bij de acties en informatie zoveel mogelijk parochianen te betrekken, dus jong en oud!

 

Back To Top