skip to Main Content

Victorfeest

Op zondagochtend 1 oktober werd het Victorfeest gevierd in de Sint Victorkerk en deze feestelijke viering werd voorgegaan door pastoor Straathof. De Sint Victorkoren ondersteunde de viering met zang. Het Victorfeest is het jaarlijkse feest van de patroonheilige van de kerk. Op deze dag wordt ook ieder jaar aan een parochiaan (of meerdere) het Victorkruis uitgereikt, vanwege zijn of haar bijzondere inzet als vrijwilliger voor de Victor-gemeenschap.
Dit jaar werd het Victorkruis uitgereikt aan… de parochianen Wim de Winter, Johan Oostdam en Hannie Helsloot, zij kregen het zeer verdiende Victorkruis opgespeld door pastoor Straafhof.

De heer Wim de Winter
Ruim 30 jaar is Wim actief betrokken bij de Sint Victorkerk, als koster maar ook als klusjesman.

 • Voor de vormselwerkgroep maakte Wim houten schilderijlijstjes.
 • Bij de renovatie van de kerk heeft hij diverse werkzaamheden verricht. o.a. heeft hij geholpen de stoelen weer in elkaar te zetten en de voetsteunen te schilderen. De doopvont weer in de oude staat teruggebracht, door het polijsten van het koper, zodat het weer gepoetst kon worden.
 • Ook werd Wim vrijwilliger en lid van de feestcommissie van het Victorhuis. Ook daar deed hij regelmatig diverse klusjes.
 • Zijn laatste grote klus was het schuren en lakken van de kerkdeuren inclusief het ijzerbeslag.
 • Maar Wim was vooral koster en dat deed hij met hart en ziel. Het doel van Wim was om na zijn herseninfarct 2 jaar geleden, weer terug te komen als koster. Dat is hem gelukt!!

De heer Johan Oostdam

 • In de jaren 80 is Johan gevraagd door pater Hooijmans en dhr. Post, om penningmeester te worden van het toenmalige kerkbestuur.
 • In die tijd is hij ook gestart bij de actie kerkbijdrage tot 2001 en vanaf 2010 heeft hij dat weer opgepakt.
 • Vanaf 2003 is Johan deel gaan uit maken van de werkgroep kerkenveiling waar hij vanaf 2010 voorzitter is.
 • Vanaf 2016 maakt Johan deel uit van de beheercommissie waar hij een paar jaar later het voorzitterschap op zich heeft genomen. Met de op handen zijnde sluiting van de Victorkerk heeft Johan een moeilijke taak op zijn schouders gekregen. Hij is betrokken bij veel bestuurlijk en project overleg op St. Maarten- en Victorniveau. Geen benijdenswaardige taak, maar die hij wel zeer betrokken gestalte geeft.

Mevrouw Hannie Helsloot
30 Jaar geleden kwam Hannie in Noordwijkerhout wonen. Zij wilde actief deel uit maken van de gemeenschap.

 • Haar eerste stap was lid worden van Manna en vervolgens de tekstgroep. (tot 2017)
 • In de periode dat haar 3 kinderen Eerste Communie gingen doen, maakte ze deel uit van de Eerste Communie werkgroep en later ook de Vormselwerkgroep.
 • Bij JoViJoPa kon ze haar passie van organiseren en in dit geval jongeren begeleiden op enthousiaste wijze kwijt.
 • Vele jaren heeft zij mensen gemotiveerd de pastorale school te gaan volgen.
 • Hannie is een gedreven voorzitter van de pastoraatgroep, een taak waar zij heel veel tijd en energie in steekt; coördineren, klankbord zijn, sturend en waar nodig de handen uit de mouwen steken.
 • Voor het secretariaat houdt ze de telefoonlijst actueel en heeft zij regelmatig overleg met gastvrouw of -heer.
 • En niet op de laatste plaats, de grote verandering waar we als Victorgemeenschap nu in zitten en Hannie volop actief en zeer betrokken is via Pastoraatgroep en projectgroepen. Een pittige taak waar heel veel bij komt kijken.

Back To Top