skip to Main Content

50 jaar Gemengd Koor Sancta Maria (GKSM)

50 jaar GKSM, wat een prachtige, muzikale geschiedenis!

Op 1 september 2018 viert het Gemengd Koor Santa Maria het heugelijke feit, dat 50 jaar geleden een jong en bevlogen muzikant, tevens dirigent en begenadigd organist, met zijn gemengd koor van dames en heren uit de bollenstreek aantrad voor hun eerste officiele uitvoering. In de kapel van het voormalige psychiatrisch ziekenhuis Sancta Maria te Noordwijkerhout werd toen de missa brevis in F (Jugendmesse) van J. Haydn uitgevoerd. Die uitvoering werd, in samenwerking met het Leids Kamer Orkest, gevolgd door een lange reeks van muzikale hoogtepunten en prachtige momenten.

Het begin lag in 1968 dus in de kapel van Santa Maria en o.l.v. die bevlogen dirigent met de naam Willem Jan van Geldre groeide het GKSM op haar hoogtepunt naar 80 leden. Er werden o.a. twee langspeelplaten (LP’s) opgenomen, diverse tv-uitzendingen begeleid en op veel plaatsen

in binnen- en buitenland gezongen.

In 1990 werd de overstap gemaakt naar de kapel van Mariëngaerde/Mariënweide te Warmond en werd de successenreeks “gewoon” voortgezet. Helaas paste op den duur onze muzikale inbreng tijdens de vieringen niet meer bij het sterk teruglopende kerkbezoek en werd besloten uit te zien naar een ander domicilie.

Dat het GKSM in 2009 bij de pastoor Goumans en de st. Jozefkerk uitkwam is niet zo vreemd. Op diens verjaardag hadden koor en orkest al eens gezongen in de “Jozef” en pastoor liet blijken dat het repertoire van het GKSM een prima aanvulling zou zijn op al het muzikale moois dat de kerkgemeenschap al te horen kreeg.

Toch vond dirigent v. Geldre dat de kwaliteit van het orgel op de koorzolder te wensen overliet en dus werd een campagne gestart om financiën te genereren om een nieuw orgel aan te schaffen. De gulheid van de “Noordwijkerhouters” overtrof alle verwachtingen want nog binnen twee jaar kon een prachtig Monarcke (kerk)orgel worden aangeschaft.

Op het afgelopen decennium mogen we ook weer trots zijn, maar de laatste vijf jaar zaten ook vol met emoties, frustraties en soms vertwijfeling. Gelukkig kwamen we dankzij onze veerkracht, saamhorigheid en de wil om te blijven musiceren, dat alles ook weer te boven. Van degenen die het begin meemaakten is nog slechts een 8-tal leden onder ons en ook onze oprichter en langjarig dirigent mag dit moment niet meer meebeleven.

In 2008, ons 40-jarig bestaan, begonnen we het jubileumjaar met een uitvoering van de missa “Ad Modum Tubae” van A. de Klerk. Op 2 september 2018 zal dat de missa brevis in C KV 317 ofwel de Krönungsmesse van W.A. Mozart worden. De favoriete mis van Willem Jan v. Geldre († 2013) en met hem vele koorleden. Deze uitvoering is daarmee een muzikaal eerbetoon aan hem en allen die hebben meegewerkt aan al die prachtige momenten van de afgelopen jaren.

Wim Jansen

Voorzitter GKSM

Back To Top