skip to Main Content

Afscheid Pastor Marion Claassens

Rond de kerstdagen heeft pastor Marion Claassens een belangrijke beslissing genomen. Vanaf 1 maart gaat zij werken als geestelijk verzorger bij WZH in Rijswijk. Haar vertrek is een forse aderlating voor onze parochie. Vanaf die datum zal het Pastoraal Team dus nog maar uit drie pastores bestaan.

Op 24 februari wordt er afscheid van haar genomen rond de viering in de Bartholomeus waar zij de laatste tijd eerst aanspreekbare was. Het Parochiebestuur en het Pastoraal Team wensen Marion heel veel succes en toewijding in haar nieuwe werkkring.

Op korte termijn zal het Pastoraal Team alle Pastoraatgroepen bijeen roepen om met hen te overleggen over wat dit vertrek voor onze parochie betekent. En hoe wij toch vitaal kunnen blijven.

Intussen is het Parochiebestuur al in overleg met het Bisdom over de toekomstige samenstelling van het Pastoraal Team.

Back To Top