skip to Main Content

Aktie Kerkbalans 2023

Beste parochianen,

Graag vragen wij hierbij uw aandacht voor de Actie Kerkbalans Parochie Sint Maarten; van groot belang om de toekomst van onze geloofsgemeenschap te waarborgen.

Het thema voor dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Een mens wordt meer mens, door een medemens. We hebben elkaar nodig. De kerk is daarbij voor veel mensen van grote waarde: samen komen in een ruimte om je leven te vieren. Je geloof in God met elkaar te beleven, te versterken in gebed, stilte en zang. Samenkomen om elkaar te ontmoeten. In verbinding met elkaar blijven door naar elkaar te blijven omzien, elkaar opzoeken in ziekte, mooie tijden en lastige tijden. Dat schept een bijzondere band, dat maakt ons sterk en vitaal binnen de gehele parochie Sint Maarten. Dat vraagt ook om solidariteit en samenwerking tussen de verschillende kernen.

Uw bijdrage is bestemd om te kunnen voldoen aan de vaste lasten dat een goed beheer van gebouwen met zich mee brengt maar ook het pastorale werk in onze parochie. In de eerste plaats betekent dit dat we met elkaar Eucharistie of Woord & Gebed kunnen vieren. Ook kunnen pastorale beroepskrachten daardoor voorgaan, ondersteund door muzikale begeleiding bij vreugdevolle momenten tijdens een mensenleven zoals het Doopsel, de Eerste Heilige Communie, het Vormsel en jubilea. Maar ook bij uitvaarten en ziekte.

Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken binnen de geloofsgemeenschappen en verdere plannen maken voor de toekomst.
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor onze kerkgemeenschap, aangezien we geen subsidies ontvangen van de Overheid en het Bisdom.

Wilt u ook dat de geloofsgemeenschap kan blijven doen waarvoor we staan?
‘Geef dan vandaag voor de kerk van morgen’.
Want ook voor de komende generatie wil de geloofsgemeenschap graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn.

Hartelijk dank voor uw gewaardeerde bijdrage,

Pastoor M.Th.J. Straathof

Folder Aktie Kerkbalans 2023

Back To Top