skip to Main Content

Allerzielen in ’t Licht in Noordwijk – Jaarlijkse herdenking van dierbaren overledenen

Op woensdagavond 2 november a.s. is er op de R.K. Begraafplaats aan de Gooweg 35 in Noordwijk de jaarlijkse herdenking van onze dierbare overledenen.
Van 19.00 – 21.00 uur is iedereen welkom bij de herdenking van ‘Allerzielen in ’t Licht’.

Op een bijzondere manier staan we stil bij onze overledenen. Juist in die donkere dagen is het fijn om elkaar wat licht en warmte te brengen. We mogen stilstaan bij de pijn van het verlies, maar ook troost putten uit de verbindende kracht van de liefde. Tijdens de viering van ‘Allerzielen in ’t Licht’ op 2 november is de begraafplaats prachtig verlicht en er heerst een intieme, ingetogen sfeer.Familieleden en vrienden, jong en oud, brengen een bezoek aan één of meerdere graven of verbinden een andere plek aan hun herinneringen. Waar de één dat in stilte doet, zoekt de ander bewust wat gezelschap. Zij geven woorden aan het gemis, laten hun gedachten in stilte varen, luisteren naar muziek of een gedicht, of maken een mooi herinneringsgebaar.
Ook het Afscheidshuis Barbara aan de Gooweg 37 is woensdagavond 2 november a.s. geopend voor publiek.
Dit moment van herinneren wordt jaarlijks georganiseerd door Parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee in samenwerking met Barbara Uitvaartverzorging in Noordwijk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Marian Wiersinga (parochiekern), telefoon: 06 – 247 637 44 of Barbara Uitvaartverzorging, telefoonnummer 071 – 364 60 06

Poster Allerzielen in ’t Licht 2022

Back To Top