skip to Main Content

Apocalyptische tijden

Noordwijk – Apocalyptische tijden in Leerhuis Noordwijk?

De aanhef suggereert dat het er heftig aan toe gaat in het Leerhuis Noordwijk. Dat valt te bezien. Er wordt zeker flink gepraat en gediscussieerd.

“Leven wij in apocalyptische tijden? ”  is een vraag die door Anton Wessels wordt behandeld.  Met name het Bijbelboek “Daniël”, het apocalyptische boek bij uitstek, krijgt aandacht. Draait het om het aanstaande einde met alle drama’s  van dien ? Of, indien Apocalyps “onthulling “betekent, wat wordt er dan ontsluierd ?  Anton Wessels is een  getrouwe inleider bij het Leerhuis en bezit de gave de deelnemers net zo te prikkelen dat zij een onderwerp anders gaan bekijken.  Deze avond is donderdag 15 november.

Het Leerhuis vindt plaats in het gebouw van de basisischool Wakersduin, Hoogwakersbosstraat 22. het duurt van 20.00 – 22.00 uur.

Entree  € 7.

Veel informatie is te vinden op : http://jamheijb.home.xs4all/leerhuis/

Back To Top