skip to Main Content

Bartholomeuszondag 2023

Bartholomeuszondag: een mooie start van het nieuwe werkjaar.

Zondag 17 september is met een plechtige eucharistieviering het feest van onze patroonheilige Sint Bartholomeus gevierd.
Na een prachtige week met de Najaarsfeesten, werd op deze zondag het startsein gegeven voor een nieuw werkjaar in onze parochiekern. De voorganger van deze viering, pastor Owel, hield een mooie, inspirerende overweging met als rode draad: vergeven en worden vergeven.
Het Parochiekoor verzorgde de muzikale ondersteuning en aan het eind van de viering werd stilgestaan bij het afscheid van de Welkomstgroep die opgehouden is te bestaan en voor deze gelegenheid werden de leden letterlijk in het zonnetje gezet met woorden van waardering en een bos zonnebloemen om daarmee onze dank tot uiting te brengen aan alle werkgroepen die onze parochiekern rijk is en hen weer alle inspiratie en motivatie toe te wensen in het nieuwe werkjaar.
Na afloop van de viering was er gelegenheid om elkaar, onder het genot van koffie of thee, te ontmoeten in de tent van de Oranje Vereniging, die vanwege de Najaarsfeesten nog op het kerkplein stond. En dat was maar goed ook want de regen viel behoorlijk naar beneden.

Back To Top