skip to Main Content

Bartholomeuszondag in Voorhout

Op Bartholomeuszondag, 13 september, zijn 3 vrijwilligers van de kern in het zonnetje gezet.

Rob van der Velde is gefeliciteerd met zijn benoeming tot penningmeester van de parochie Sint Maarten en van Truus Warmerdam en Emmy van Noort is afscheid genomen als lid van de pastoraatgroep. Wij wensen Rob heel veel succes als nieuwe penningmeester en wij danken Truus en Emmy hartelijk voor al hun inzet in de commissie pastoraal / pastoraatgroep.

 

Back To Top