skip to Main Content

Bedevaart naar Meersel-Dreef

Hoogstraten op 13 mei 2019

De bedevaart van de KBO Zuid-Holland zal dit jaar plaatsvinden op maandag 13 mei 2019. Dit jaar gaan we met de bus naar de mooie kloosterkerk in Meersel-Dreef, Hoogstraten bij de Nederlands-Belgische grens. Hier werd in 1687 een kapucijnenklooster gebouwd. Het klooster doet nu dienst als kapel waarin erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is parochiekerk geworden.
De dag begint met een gezamenlijke koffie en iets lekkers in taverne De Zevenster direct naast de kerk. Daarna vindt er een eucharistieviering plaats. Na de lunch in genoemde taverne staat het Plechtig Maria lof op het programma. Voordat de bus weer huiswaarts keert, wordt er gezamenlijk nog een kopje thee gedronken.

Voor deze bedevaart kunt u zich tot 29 april a.s. opgeven bij het bestuur van uw afdeling.
De kosten zijn € 49,50 per persoon. Deze kunt u betalen bij uw afdeling. De opstapplaatsen worden na 29 april a.s. bekend gemaakt aan u of uw afdeling.
Wij nodigen u van harte uit om deze mooie dag met ons mee te maken.

Wilt u nog meer informatie dan kunt u bellen of mailen met mevrouw Ameling, mevrouw Van Tol of mevrouw Gijbels. Onderstaand treft u de contactgegevens aan van beide dames:

Mw. M. Ameling
marijke.ameling6@gmail.com
010-2264376

Mw. M. van Tol
mariavantol@casema.nl
071-4014744

Mw. M. Gijbels
mariannegijbels@hotmail.com

Back To Top