skip to Main Content

Bijeenkomst pastoraatsgroepen

De Sint Bartholomeuskerk in  Voorhout is dit jaar hoofdkerk en daarom had de pastoraatsgroep van de Sint Bartholomeuskern een avond georganiseerd voor alle pastoraatsgroepen uit onze parochie.
Deze avond, woensdag 11 oktober, had als thema “Verbinding”.
Het programma bestond uit 2 delen.

Het eerste deel bestond uit het discussiëren vanuit vragen die afkomstig waren uit een kaartspel “Open kaart over de kerk” van Palliam.
In kleine groepjes werd gesproken over uitdagingen in de kerk in deze tijd. Na afloop werden de resultaten van deze discussies in de gehele groep besproken.

Na de pauze met koffie/thee werd begonnen met het tweede gedeelte van de avond. Deze bestond uit een djembá workshop onder bezielende begeleiding van Kees en Ineke van Tougoudougou. De sfeer werd nog extra opgefleurd doordat iedereen zich kon kleden in Afrikaanse kleding. Deze kleding werd verzorgd door Hubert Heuzen die ook een kort verhaal vertelde over zijn verblijf in Opper Volta ( Burkina Fasso ).

De avond werd afgesloten met gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Wat ons betreft was dit een zinvolle en gezellige avond waarin het thema verbondenheid geheel tot zijn recht kwam.

Back To Top