skip to Main Content

Boodschap aan de zorg

Aan: de medewerkers in de verpleeghuizen, de ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorg en aan mantelzorgers,

We worden op dit moment gevraagd om uit veiligheid anderhalve meter afstand te houden. In uw werk en door de zorg die u verleent is dat vaak niet mogelijk. Met de videoboodschap die vandaag op de website bisdomrotterdam.nl is geplaatst wil ik u graag groeten en een hart onder de riem steken.
De boodschap is opgenomen bij het beeld van de barmhartige Samaritaan bij het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37) vertelt hoe iemand wordt overvallen door rovers die hem halfdood langs de kant van de weg laten liggen. Er komen eerst twee mensen voorbij die niet met hem in aanraking willen komen. Een priester en een leviet maken een grote boog van waarschijnlijk veel meer dan anderhalve meter. Dan komt een Samaritaan met een rijdier langs. Hij ziet de hulpeloze man en wordt tot in het diepst van zijn wezen geraakt. Hij gaat naar hem toe, tilt hem op zonder die anderhalve meter in acht te nemen en brengt hem in veiligheid.
Ik hoop dat dit beeld van de barmhartige Samaritaan mensen doet denken aan ieder die met zorg en aandacht wordt verpleegd en verzorgd en aan de toewijding die dat vraagt. Mensen die werken in de zorg worden wel in onze tijd helden genoemd. Maar het woord ‘held’ kan ook zo gauw weer verbleken. Het is tenslotte niet lang geleden dat zorgmedewerkers aandacht vroegen voor hun inkomen en waardering vanuit de samenleving.
Ik hoop en bid dat ook als het coronavirus op zijn retour raakt en we misschien een medicijn vinden om het te stuiten, de waardering voor de zorg blijft. De zieken verzorgen en nabij zijn is een werk van barmhartigheid. Dat verdient steun vanuit de samenleving met alle waardering en faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Nu en ook in de toekomst als de crisis afneemt.

Met vriendelijke groet en in gebed verbonden,

+ J. van den Hende

Bisschop van Rotterdam

Back To Top