skip to Main Content

Een boodschap voor onze vormelingen van de bisschop

Door de omstandigheden kunnen vormselvieringen in de parochies momenteel niet doorgaan. En de jaarlijkse Vuurdoop, waar vormelingen uit het hele bisdom elkaar ontmoeten op de zaterdag voor Pinksteren, moest worden afgelast vanwege het coronavirus. “De komende weken zullen we helaas geen vormselviering kunnen houden”, zegt de bisschop in de video. “Maar van uitstel komt geen afstel.”

Klik hier om het filmpje te bekijken

Back To Top