skip to Main Content

Boter, Kaas en Eieren!

Bij de Parochiële Caritas Instelling (in het kort de PCI) van Sint Maarten, die bestaat uit een vertegenwoordiger van alle plaatsen,
kunnen in bepaalde situaties mensen met financiële problemen een beroep doen.

Het PCI wil, zo mogelijk, graag die mensen helpen, waarbij het echter niet zo is dat aanvragen altijd zonder meer gehonoreerd worden.
Er wordt daarbij naar meerdere aspecten gekeken om een zo objectief mogelijk besluit te kunnen nemen.
Zo nodig wordt over de aanvraag contact opgenomen met de aanvrager (of contactpersoon).
Vervolgens nemen de leden van de PCI gezamenlijk en besluit over de aanvraag.

Naast individuele hulp vindt het PCI het fijn om ook anderszins actief te zijn.
Zo hebben we in de afgelopen Paasperiode alle 86 personen / gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank met een alleraardigst pakketje van ‘boter, kaas en eieren’ kunnen verblijden.
Dit was mede mogelijk doordat de heer Warmerdam van Kaasboerderij Sophia in Warmond dit voor een aantrekkelijke prijs aanbood aan het PCI.
Wij zijn de heer Warmerdam zeer dankbaar voor zijn aanbod en de cliënten van de Voedselbank vonden het heerlijk!

PCI Sint Maarten

Back To Top