skip to Main Content

Collecte Sint Maarten viering voor de voedselbanken

Op zondag 10 november jl. werd de jaarlijkse Sint Maarten viering gehouden in de Sint Jeroenskerk in Noordwijk. De parochianen van Sint Maarten was gevraagd om goederen mee te nemen voor de Voedselbanken in de parochie Sint Maarten. Daar is goed gehoor aan gegeven.

De meegebrachte waren werden aangenomen door jongeren die afgelopen voorjaar zijn gevormd.
Er werden vijf mandjes en kratten met alle gaven gevuld. Tijdens de collecte van de Sint Maarten Viering werden deze gaven door de jongeren naar voren gebracht en door pastoor Straathof gezegend. De collecte was eveneens bestemd voor de Voedselbanken in de parochie Sint Maarten. Dat leverde de mooie som op van € 960,67.

Zowel de gaven als het geld zijn beschikbaar gesteld aan de Voedselbanken naar rato van de huishoudens die door de lokale voedselbanken worden ondersteund. Er zijn uitgiftepunten in alle dorpen van de parochie, dus in Warmond, Sassenheim, Voorhout, Noordwijkerhout en Noordwijk.
De Voedselbanken waren blij met deze ondersteuning en danken de parochianen van Sint Maarten hiervoor.

Back To Top