skip to Main Content

Drie dagen Pasen: Vier het mee in de parochie

“Iedere zondag viert de Kerk de verrijzenis van Christus. En eenmaal per jaar gebeurt dit heel in het bijzonder wanneer we Pasen vieren.” In een folder die speciaal vanwege Pasen wordt verspreid in parochies in het bisdom, wordt uitgenodigd om Pasen samen te vieren in de kerk.

Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De driedaagse viering van Pasen bestaat uit Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op Paaszaterdag, en gaat verder op Paaszondag en in de Paastijd.

Het Paastriduüm is namelijk één liturgische viering die zich uitstrekt over drie dagen. In de avondmis van Witte Donderdag en op Goede Vrijdag ontbreken de gewone slotriten, in de liturgie van Goede Vrijdag en van de Paaswake de gewone openingsriten. De ene viering sluit aan bij waar de vorige eindigde.

Folder Paastriduüm

Back To Top