skip to Main Content

Een kernachtige kop

 

 

 

 

 

 

 

 

De naam van ons parochieblad is veelzeggend. Dat is een naam eigenlijk altijd. Zevenblad, een niet kapot te krijgen onkruid is het. Het plantje staat symbool voor de 7 geloofsgemeenschappen van onze parochie Sint Maarten. Die krijg je ook niet kapot om het simpele feit dat ze stevig geworteld zijn en gevoed worden vanuit het geloof in de blijde boodschap. Tot voorkort hadden de 7 kerken van Sint Maarten boven de ‘eigen’ pagina’s een foto van hun kerk staan met tevens daarbij de naam van de kerk. Gezien alle ontwikkelingen in onze parochie is dat vanaf nu niet meer het geval, omdat een kerkgebouw niet samenvalt met de geloofsgemeenschap. Het zou namelijk heel vreemd zijn, dat wanneer een kerkgebouw zoals bijvoorbeeld nu het geval is met de Sint Victor onttrokken wordt aan de eredienst, dat dit het einde zou betekenen van die geloofsgemeenschap. Dit kan niet! En het zou ook raar zijn wanneer gemeenschap geen pagina’s meer zou hebben in ons parochieblad.

Hierom wordt het opschrift kerk van de pagina’s van de verschillende kerken vervangen door het opschrift parochiekern. Tevens worden de foto’s van de kerken vervangen door afbeeldingen van beelden van onze patroonheiligen. Ter illustratie, Victorkerk wordt vanaf nu dus parochiekern Sint Victor en Jeroenskerk en Maria ter Zeekerk worden parochiekern Sint Jeroen en Maria ter Zee. De kop kerk wordt dus vervangen door parochiekern en de patroonheilige van de kerk/ voormalige kerk blijft met de geloofsgemeenschap meetrekken de toekomst in. Van kerk naar kern dus wanneer het gaat om de ‘lokale’ pagina’s van het Zevenblad.

Back To Top