skip to Main Content

Gemeenschappelijk ziekenzalving

Eens komen we in een levensfase dat we denken: Ben ik er volgend jaar nog?
Als je je vertrouwen stelt in God, degene die je het leven heeft gegeven, is er de mogelijkheid de ziekenzalving te ontvangen. Je laten aanraken door handoplegging en zalving kan dan een heilzaam moment zijn. Zeggen, het is goed zo. Ik heb in mijn leven een goed spoor achter gelaten. Juist dan mag je weten God is, in deze levensfase, ook nabij.
Het is goed dit sacrament (= zichtbaar teken van God) in een gezamenlijke viering te ontvangen. De Munnekeweij organiseert op vrijdag 1 maart om 14.30 uur een gezamenlijke ziekenzalving in samenwerking met de ziekenbezoekgroep van de Sint Jozef en de Sint Victor. De voorganger is pastoor Straathof.                                                                                                  
 

Datum: vrijdag 1 maart om 14.30 uur
Plaats: ontmoettingsruimte Munnekeweij

Voor info en aanmelden onder vermelding van naam, adres en geboortedatum bij:
Secretariaat Sint Jozef, Herenweg 15. Telefoonnummer: 0252-340499 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur
Secretariaat Sint Victor, St. Victorlaan 11. Telefoonnummer: 0252-372297 op maandag en woensdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.   

 

Back To Top