skip to Main Content

Gemeenschappelijke ziekenzalving in Munnekeweij

Eens komen we in een levensfase dat we denken: Ben ik er volgend jaar nog? Als je je vertrouwen stelt in God de Vader is er de mogelijkheid de ziekenzalving te ontvangen. Je laten aanraken door handoplegging en zalving kan dan een heilzaam moment zijn. Zeggen, het is goed zo. Ik heb in mijn leven een goed spoor achter gelaten. Juist dan mag je weten God is, in deze levensfase ook nabij. Het is goed dit sacrament (= zichtbaar teken van God) in een gezamenlijke viering te ontvangen. De Munnekeweij organiseert op vrijdag 24 september om 14.30 uur een gezamenlijke ziekenzalving in samenwerking met de ziekenbezoekgroep van de St. Jozef en de St. Victor. Voorgangers zijn pastoor Straathof en diaken Lamberts.

Datum: vrijdag 24 september om 14.30 uur
Plaats: Ontmoettingsruimte Munnekeweij
Voor meer informatie en aanmelden onder vermelding van naam en adres bij:
Secretariaat St Jozef, Herenweg 15, telefoonnummer: 0252-340499,  op werkdagen tussen 10 en 12 uur
of
Secretariaat St Victor, Sint Victorlaan 11, telefoonnummer: 0252-372297, op werkdagen tussen 10 en 12 uur

Back To Top