skip to Main Content

Geslaagde 1e Korendag Parochie Sint Maarten

Op zaterdagmiddag 4 november was de Sint Bartholomeuskerk het decor voor de 1e Korendag van de parochie Sint Maarten. Het hoofdkerk zijn zit er bijna op en dat was reden genoeg voor de pastoraatgroep van deze kern om een mooie afsluiting te organiseren in het kader van het gekozen jaarthema “verbinding”.

Er waren 5 koren die vorm wisten te geven aan het thema van deze middag: “Zingen verbindt”. Het Gelegenheidskoor van Sint Bartholomeus beet het spits af waarna gevolgd door Meander van Maria ter Zee. Als derde koor liet het Gemengd koor Sint Pancratius zich van hun beste muzikale kant horen. Ook het Parochiekoor van Sint Bartholomeus was van de partij en ondanks de hoge leeftijd van de koorleden, schroomden zij niet om een soliste in te zetten.
De middag werd afgesloten door het Middenkoor van Sint Bartholomeus. Een gevarieerd gezelschap met zeker een gevarieerd repertoire.
Een gezamenlijk slotlied mocht natuurlijk niet ontbreken en “You Raise me up” klonk als een klok in een best wel volle kerk.

Parochie Sint Maarten mag trots zijn op deze koren die regelmatig de vieringen in de verschillende kerken weten op te luisteren. En dan ook nog eens te bedenken dat de Parochie beschikt over nog veel meer koren. Na afloop kregen de zangers, zangeressen, dirigenten en muzikanten een kleine attentie en een mooie heelreep van  Palliam met de toepasselijke spreuk: “Het leven is als het zingen van een lied dat je niet gerepeteerd hebt”.

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze geslaagde korenmiddag.

 

 

 

 

 

 

Back To Top