skip to Main Content

Jeroenommegang in Noordwijk-Binnen

zondag 15 augustus 2021  –  een stille tocht langs heilige bruggen, Jeroensveld en Jeroenskerken

Noordwijk –  Op zondag 15 augustus a.s. is de jaarlijkse Jeroensommegang door Noordwijk-Binnen. Deze stille tocht in de dorpskern wordt door de Parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee in de parochie St. Maarten georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Gemeente Noordwijk.

Tijdens de tocht zullen alle geldende maatregelen i.v.m. corona zowel in de openbare ruimte als in de kerkgebouwen in acht worden genomen. Zo is o.a. de anderhalve-meter-maatregel zowel binnen als buiten van kracht. Iedereen is welkom, maar wel vooraf aanmelden. Dat kan tot en met vrijdag 13 augustus via het secretariaat van de Parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee of PKN Noordwijk (zie websites), maar het kan ook ter plaatse (wel naam en telefoonnummer opgeven).

De naamdag van St. Jeroen is ieder jaar op 17 augustus. Om praktische redenen is ervoor gekozen om de Jeroensommegang in de ochtend van de derde zondag van augustus te houden. Het verhaal van Jeroen, de eerst bekende leidsman van de christelijke gemeenschap in het dorp én martelaar, wordt in deze tocht opnieuw onder de aandacht gebracht. Een bezinning over de betekenis van Jeroen in ons leven in onze tijd hoort daar ook bij.

Tijdens de tocht wordt het Jeroensveld op het landgoed Calorama aangedaan. Er wordt aangenomen dat op deze plek de priester Jeroen door de Vikingen in 856 werd onthoofd. Op het veld wordt een korte plechtigheid gehouden, waarin niet alleen Jeroen maar ook een moderne ‘heilige’ centraal staat. De vorige keer was dat pater Frans van der Lugt. Dit jaar de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nationaal-socialisten om het leven gebracht. Twee kaarsen worden daarna aangestoken en meegedragen naar beide Jeroenskerken.

De ommegang begint om 8.15 uur – een afwijkende tijd vergeleken met voorgaande jaren – op het Lindenplein (bij de muziektent). Iedere deelnemer ontvangt een gidsje met beschrijving en gebeden. Via de vijf ‘heilige’ bruggen: St. Jeroensbrug,  St. Maartensbrug,  Breloftsbrug,  St. Victor- en St. Pietersbrug trekken we samen naar het Jeroensveld op Calorama. Daarna voert de tocht naar de Oude Jeroenskerk, de oorspronkelijke bedevaartkerk.

Tijdens het verlaten van de Oude Jeroenskerk luidt het klokkenluidersgilde van de Oude Jeroenstoren handmatig de klokken. De klokken van de R.K. St. Jeroenskerk nemen dit als welkomstteken over.

De ongeveer anderhalf uur durende tocht vindt zijn eindpunt bij de reliekschrijn in de R.K. St. Jeroenskerk, bedevaartkerk vanaf 1892.

Na afloop van de tocht wordt er in tegenstelling tot voorgaande jaren i.v.m. corona helaas geen koffie en thee geschonken. Wie dat wil kan daarna deelnemen aan de zondagsdiensten om 10.00 uur in de R.K. St. Jeroenskerk of de Oude Jeroenskerk.

Aanmelden en nadere informatie is te verkrijgen bij:

R.K. Parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee in de parochie St. Maarten,
Van Limburg Stirumstraat 24,
2201 JP Noordwijk Z-H
tel: 071-3612590
e-mail: SintJeroen@parochiesintmaarten.nl

Contactpersoon: G. Persoon
tel: 071-3617995
mobiel: 06-10688001
e-mail:  gpmpersoon@gmail.com 

Back To Top