skip to Main Content

Jubilarissen Parochiekoor Voorhout

Na de viering van de Paaswake op 31 maart jongstleden zijn de volgende personen gehuldigd met de gouden Gregiorius penning met toebehoren: Gerard Allard, Annie Bax-Kaptein, Corrie van Dam–Bax,
Riet Ottenheim–Verkleij, Riet van der Ploeg-Geurts en Gé Steenman.
Zij zijn 40 jaar lid van het koor en de heer Wim van Kesteren is 50 jaar dirigent, koorzanger en componist.

Het was een mooie sfeervolle viering en de jubilarissen waren verrast en erg blij met deze erkenning van waardering

Back To Top