skip to Main Content

Kerkbalans Sint Victor

Donderdag 23 januari was er weer de jaarlijkse actieavond voor de kerkbijdragen voor de Sint Victorkerk. Samen met 2000 andere kerken waren er landelijk ruim 40.000 vrijwilligers betrokken bij deze actie.

Voor onze Sint Victorkerk waren er ruim 35 vrijwilligers die huis aan huis de enveloppen hebben verspreid en later weer hebben opgehaald. Na het openen van de enveloppen en het tellen van de ingeleverde inschrijfformulieren kwamen wij op een actieopbrengst van € 29.221,50.

Dit bedrag is iets (ongeveer 5%) minder dan vorig jaar en met een groot deel van de opbrengst zal het dak van de kerk gerepareerd kunnen worden. De leien op het dak van het dwarsschip zijn aan vernieuwing toe en de 13 dakkapellen vragen onze zorg. Drie ervan zijn lek en herstel is dringend nodig.

Een mooi resultaat en een woord van dank aan alle betrokkenen die hebben meegewerkt!

Namens de Sint Victorkern hartelijk dank voor uw bijdragen en graag weer tot volgend jaar.

Back To Top