skip to Main Content

Kerstpakkettenactie 2021 Noordwijkse kerken

Net als voorgaande jaren willen de gezamenlijke Noordwijkse kerken ook in december 2021 een kerstpakkettenactie houden.  Dankzij de ervaringen met de Coronapandemie vorig jaar, kunnen we deze actie dit jaar opnieuw op een veilige manier houden. Daartoe zullen de dan nodige maatregelen worden getroffen.

Er is nog steeds veel behoefte aan extra aandacht voor plaatsgenoten en wellicht, door het Coronavirus, nog wel meer dan in voorgaande jaren. En de laatste jaren was er al sprake van
een groeiend aantal aanmeldingen voor een kerstpakket of voor een kerstattentie.

Er zijn mensen die getroffen zijn door financiële problemen, of door andere vormen van tegenslag in hun persoonlijk leven. Voor de eerste levensbehoeften worden deze mensen wel ondersteund, maar iets extra’s zit er voor hen vaak niet in. Het zijn díe mensen die wij met Kerstmis extra aandacht willen geven door hen met een Kerstpakket te verrassen. Daarnaast is er een groeiende groep mensen die blij is met een kerstattentie, waaruit blijkt dat er aan hen gedacht wordt tijdens deze feestdagen.

Wij beschikken over namen en adressen van plaatsgenoten bij wie een kerstpakket of -attentie bijzonder welkom zou zijn. Die namen hebben wij gekregen van de plaatselijke diaconieën, zorginstellingen, ouderenorganisaties, maatschappelijke instellingen, pastores, artsen en andere vertrouwenspersonen uit de Noordwijkse gemeenschap.

Hoe u aan de actie kunt bijdragen? Door het afstaan van (een deel van) uw eigen kerstpakket of het doneren van een financiële bijdrage. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat een feestelijk pakket of een leuke attentie wordt samengesteld en bezorgd bij diegenen bij wie dat zeer welkom is.

Als u iets aan te bieden hebt, laat het ons dan even weten. Het is mogelijk om uw bijdragen persoonlijk te bezorgen bij:

  • parochiecentrum Maria ter Zee, Nieuwe Zeeweg 75 en parochiecentrum St. Jeroen, Van Limburg Stirumstraat 24, van woensdag 15 t/m vrijdag 17 december en maandag 20 december van 10.00 tot 11.30 uur;
  • buiten genoemde tijden: de familie Oosting, Zilverschoon 3.

Financiële bijdragen zijn van harte welkom op:

  • reknr. NL11 INGB 0007 8725 36, t.n.v. Katholieke Diaconie Noordwijk,
  • rek.nr. NL60 RABO 0346 8117 08, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Noordwijk,

onder vermelding van ‘Kerstpakkettenactie’.

Helpt u mee om wat licht te brengen in het leven van mensen voor wie juist de decembermaand een donkere periode is?

Namens de Diaconieën van Noordwijk:

Leo Salman, 06-30621587
Johan Oosting, 071-3618192

Back To Top