skip to Main Content

Kerstpakkettenactie 2022 Noordwijk

Net als voorgaande jaren willen de gezamenlijke Noordwijkse kerken in december 2022 een kerstpakkettenactie houden.  Er is een blijvende behoefte aan extra aandacht voor veel plaatsgenoten. De Coronacrisis (die hopelijk grotendeels achter ons ligt) en nu recent de Energiecrisis dragen daar behoorlijk aan bij. Los daarvan is er al jaren sprake van een groeiend aantal aanmeldingen voor een kerstpakket of voor een kerstattentie.

Wij willen mensen die getroffen zijn door financiële problemen, voor wie met Kerstmis iets extra’s er veelal niet in zit, verrassen met een Kerstpakket. Daarnaast zijn er mensen die niet zozeer met financiële problemen te maken hebben, maar andere vormen van tegenslag in hun persoonlijk leven hebben ondervonden, zoals eenzaamheid, ziekte, een sterfgeval.  Die mensen willen we graag als teken van extra aandacht verrassen met een Kerstattentie, waaruit blijkt dat er aan hen gedacht wordt tijdens deze feestdagen.

Wij beschikken over namen en adressen van plaatsgenoten bij wie een kerstpakket of -attentie bijzonder welkom zou zijn. Die namen hebben wij gekregen van de plaatselijke diaconieën, zorginstellingen, ouderenorganisaties, maatschappelijke instellingen, pastores, artsen en andere vertrouwenspersonen uit de Noordwijkse gemeenschap.

Hoe u aan de actie kunt bijdragen? Door het afstaan van (een deel van) uw eigen kerstpakket of het doneren van een financiële bijdrage. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat een feestelijk pakket of een leuke attentie wordt samengesteld en bezorgd bij diegenen bij wie dat zeer welkom is.

Als u iets aan te bieden hebt, laat het ons dan even weten. Het is mogelijk om uw bijdragen persoonlijk te bezorgen bij:

  • parochiecentrum Maria ter Zee, Nieuwe Zeeweg 75 en parochiecentrum St. Jeroen, Van Limburg Stirumstraat 24, van woensdag 14 t/m vrijdag 16 december en maandag 19 december van 10.00 tot 12.00 uur;
  • buiten genoemde tijden: de familie Oosting, Zilverschoon 3.

Financiële bijdragen zijn van harte welkom op:

  • nr. NL11 INGB 0007 8725 36, t.n.v. Katholieke Diaconie Noordwijk,
  • en rek.nr. NL60 RABO 0346 8117 08, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Noordwijk,

onder vermelding van ‘Kerstpakkettenactie’.

Helpt u mee om wat licht te brengen in het leven van mensen voor wie juist de decembermaand een donkere periode is?

Hartelijk dank namens de Diaconieën van Noordwijk!

Back To Top