skip to Main Content

Kerstpakkettenactie opnieuw succesvol verlopen!

De behoefte aan aandacht is nog sterk aanwezig in de Noordwijkse gemeenschap.
De opgaven aan de Commissie Kerstpakkettenactie waren zelfs hoger dan het voorgaande jaar. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de beide Diaconieën van de Protestantse en Katholieke kerken in Noordwijk.

De actie was gericht op twee doelgroepen, namelijk ontvangers die juist wat extra aandacht nodig hebben tijdens de Kerstperiode en ontvangers die juist een materiële behoefte hebben.  Aan de vertrouwenspersonen is gevraagd om bij de aanmelding aan te geven of men een Kerstpakket of een Kerstattentie wenselijk vond. Daarnaast is er gevraagd om aan te geven of het gezinnen met kinderen onder de tien jaar betreft, zodat daarvoor iets extra’s kon worden gegeven.

Met name de opgaven voor Kerstattenties waren de helft hoger dan vorig jaar. Blijkbaar slaat de mogelijkheid om te laten merken dat er aan iemand wordt gedacht goed aan.
De reacties zijn dan ook meestal zeer positief. Blije en verraste gezichten, maar ook regelmatig een ontroerende reactie. In de week voor Kerstmis zijn er 165 pakketten en 150 attenties bezorgd! Bovendien konden zo’n 40 gezinnen met kleine kinderen blij worden gemaakt met een extra tasje.

Dit alles kon worden gerealiseerd dankzij financiële bijdragen van veel Noordwijkers, van de beide kerken in Noordwijk en enkele Noordwijkse ondernemers, Keurslager Krijn van der Bent en Joost Kling’s EatDutchWaffles.  Daarnaast waren er veel meelevende Noordwijkers bereid om van hun eigen kerstpakket een deel af te staan voor deze actie, daarmee konden 35 van de 165 pakketten worden samengesteld!

Bij het inpakken en bezorgen zijn 18 mensen betrokken geweest. Het was een uitdaging om alles op tijd bezorgd te krijgen, maar het is weer gelukt. Namens de diaconieën van de Protestantse Kerk Noordwijk en de Parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee willen Johan Oosting en Leo Salman al degenen die aan de actie hebben bijgedragen hiervoor hartelijk danken.

Back To Top