skip to Main Content

Kerstpakkettenactie woonkernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee zeer geslaagd

De Kerstpakkettenactie van Noordwijk is gericht op twee doelgroepen, namelijk ontvangers die extra aandacht behoeven tijdens de Kerstperiode en ontvangers die meer een materiële behoefte hebben.  De Commissie die zich met deze actie bezig houdt bestaat uit vertegenwoordigers van de beide Diaconieën van de Protestantse en Katholieke kerken in Noordwijk. De adressen voor de actie krijgt de commissie van allerlei vertrouwenspersonen uit de Noordwijkse gemeenschap.
In de week voor Kerstmis zijn zo’n 25 enthousiaste vrijwilligers hard bezig geweest om de aanmeldingen voor de Kerstpakketten te verwerken. Op maandag werden alle 200 pakketten ingepakt en nog dezelfde middag kon er gestart worden met het bezorgen van de pakketten. Uiteraard gebeurde dat met een hartelijke wens voor goede en gezegende Kerstdagen. Een wens die veel mensen, vooral na het afgelopen jaar, goed konden gebruiken. Bij 50 gezinnen met kinderen onder de 12 jaar werd ook een tasje met wat extra’s voor kinderen bezorgd.
Op dinsdag werd tevens gestart met het rondbrengen van ruim 190 Kerstattenties. Voor veel ontvangers een lichtpuntje in deze donkere dagen. Men was vaak blij verrast dat er iemand aan hen had gedacht. Dit jaar bestond de attentie uit een mini kerstboom in een pot met verlichting, vergezeld van een kerstwens.
De actie werd financieel ondersteund door de beiden kerken van Noordwijk. Maar ook veel meelevende Noordwijkers hebben financieel bijgedragen of waren bereid om van hun eigen kerstpakket een deel af te staan voor deze actie, waarmee een deel van de 200 pakketten kon worden samengesteld! Daarnaast werden ook financiële bijdragen ontvangen van de Van Limburg Stirum Stichting, Keurslager Krijn van der Bent en Kadoburo BV uit Rijnsburg.  De kinderen van de Bronckhorstschool hebben een flinke bijdrage geleverd door veel producten in te zamelen.

De Commissie Kerstpakkettenactie dankt iedereen die aan het welslagen van deze actie heeft bijgedragen.

   

Back To Top