skip to Main Content

Maria ter Zee veiling

Beste parochianen en sympathisanten van de Maria ter Zee kerk,

Door de Coronamaatregelen is het niet mogelijk om op een verantwoorde manier de jaarlijkse Maria ter Veiling te organiseren. Uiteraard vindt de commissie dat erg jammer, maar ook hierin zullen we de voorzichtige kant moeten kiezen. De commissie wilde echter niet bij de pakken neer gaan zitten en heeft gezocht naar alternatieven. We vinden het belangrijk dat de plannen voor het dak van de Maria ter Zee kerk doorgang kunnen vinden. Daarom doen we een beroep op u allen om ons kerkgebouw op een andere manier te steunen. Ook de mensen die de Maria ter Zee Veiling nooit bezoeken.

De Veilingcommissie houdt dit jaar een zogenaamde Papieren Maria ter Zee Veiling. Daarmee bieden we iedereen de kans om de Maria ter Zee Kerk op een leuke manier te steunen. Als extra geldt dat ook voor de mensen die de Maria ter Zee Veiling nooit kunnen of willen bezoeken. Zeker nu de kerkgang wat lastig is.
Bijgaand vindt u vindt een bestelformulier met de meest gangbare 25 artikelen van de afgelopen jaren.

Wij willen u van harte uitnodigen een keuze te maken uit deze artikelen en deze bestellijst uiterlijk
1 november a.s. in te leveren bij de Maria ter Zee kerk of per mail toe te sturen aan een van de leden van de Veilingcommissie:

Jan van Grinsven                              j.v.grinsven@ziggo.nl                                 telefoon: 071-3629100

Eric Heemskerk                                h.heemskerk18@kpnplanet.nl                  telefoon: 06-20964660

Leen en Yvonne Eigenbrood          yvonne.eigenbrood@live.nl                       telefoon: 071-3611802

Frank Straathof                                frankeystraathof@hotmail.com                telefoon: 06-55820120

Leo Salman                                        lsalman@kpnplanet.nl                                telefoon: 06-30621587

Als u niet naar de kerk kunt komen of niet handig bent met de e-mail, kunt u ook altijd even bellen met een van de commissieleden.  We kunnen nu nog niet zeggen of de kaartavonden doorgaan, maar u kunt op de bijgaande lijst wel alvast aangeven of u daarvoor interesse heeft. We zullen dan op een later moment contact met u opnemen.

Met uw bestelling neemt u deel aan de gebruikelijke verloting met een LCD Flat TV als hoofdprijs, een levensmiddelenpakket t.w.v. € 100,00 als tweede prijs en 5 kg appels als derde prijs. De verloting zal worden verzorgd door notaris Kruis-Sweere.

Wij streven ernaar de door u bestelde artikelen vóór 20 november bij u af te leveren. Bij de aflevering ontvangt u de nota met het verzoek deze op de gebruikelijke wijze te betalen. De commissie hoopt hiermee een mooi alternatief te hebben gevonden voor de Veiling en wil u op voorhand hartelijk danken voor uw bijdrage aan het welslagen van deze actie.

Met een hartelijke groet,

 

namens het Pastoraal Team van Sint Maarten,
Leo Salman, voorzitter commissie Maria ter Zee Veiling (Cozona)

Klik hieronder voor de bestellijst:

BESTELLIJST PAPIEREN MARIA TER ZEE VEILING

Back To Top