skip to Main Content

Maria ter Zee Veiling

Beste parochianen en sympathisanten van de Maria ter Zee kerk,

In de twee voorgaande jaren heeft de commissie Maria ter Zee Veiling vanwege de Coronamaatregelen een Papieren Maria ter Zee Veiling georganiseerd.  Tot op heden zijn er geen maatregelen vanwege de Coronapandemie maar is er een nieuwe uitdaging ontstaan. De commissie is klein geworden, waardoor het organiseren van een echte veiling niet mogelijk is. Een Papieren Maria ter Zee Veiling is echter wel haalbaar, vandaar dat we daar opnieuw voor gekozen hebben. Daarmee wordt iedereen, parochianen en sympathisanten, de kans geboden om de Maria ter Zee Kerk te steunen.

In 2022 hebben zich ook weer nieuwe kopers gemeld, dus de commissie heeft er alle vertrouwen in dat dit een goede manier is om geld in te zamelen voor het onderhoud van de Maria ter Zee kerk.
Verder hoopt de commissie dat er dit jaar nóg meer mensen zullen zijn dan vorig jaar die een bestelling willen plaatsen. Want u weet; een kerk blijft onderhoud vergen en daarom is ondersteuning constant nodig!

Bijgaand vindt u vindt een bestelformulier met de meest gangbare 25 artikelen van de afgelopen jaren.

Bestellijst papieren Maria Ter Zee Veiling 2022

Wij willen u van harte uitnodigen een keuze te maken uit deze artikelen en deze bestellijst uiterlijk 30 oktober a.s. in te leveren bij de Maria ter Zee kerk of per mail toe te sturen aan een van de leden van de Veilingcommissie:

Eric Heemskerk            h.heemskerk18@kpnplanet.nl           telefoon: 06-20964660
Frank Straathof            frankeystraathof@hotmail.com         telefoon: 06-55820120
Leo Salman                  lsalman@kpnplanet.nl                       telefoon: 06-30621587

Als u niet naar de kerk kunt komen of niet handig bent met de e-mail, kunt u ook altijd even bellen met een van de commissieleden.  Het doorgaan van de kaartavonden hangt af van de belangstelling, daarom vragen we u op de bijgaande lijst wel aan te geven of u daarvoor interesse heeft. We zullen dan op een later moment contact met u opnemen.
Met uw bestelling neemt u deel aan de gebruikelijke verloting met een LCD Flat TV als hoofdprijs, een levensmiddelenpakket t.w.v. € 100,00 als tweede prijs en een Noordwijk Cadeaubon t.w.v. € 25,00 als derde prijs. De verloting zal worden verzorgd door notaris Kruis-Sweere.

Wij streven ernaar de door u bestelde artikelen vóór 20 november bij u af te leveren. Bij de aflevering ontvangt u de nota met het verzoek deze op de gebruikelijke wijze te betalen. De commissie hoopt op grote deelname voor het onderhoud van de Maria ter Zee kerk en wil u op voorhand hartelijk danken voor uw bijdrage aan het welslagen van deze actie.

Met een hartelijke groet,

namens het Pastoraal Team van Sint Maarten,

Leo Salman, voorzitter commissie Maria ter Zee Veiling (Cozona).

Back To Top