skip to Main Content

Maria ter Zee veiling

Het dak van de Maria ter Zee kerk is nodig aan vervanging toe. Dat weten we al een paar jaar en is er is al behoorlijk wat geld voor ingezameld, maar nog niet voldoende! De kerk en de zaal voldoen prima, maar we moeten wel “droge voeten houden”. Op een enkele plek in de kerk houden we het al niet meer droog. Daarvoor wordt ook dit jaar weer de Maria ter Zee Veiling georganiseerd, waarmee de dakrenovatie weer een stap dichterbij komt!

De ‘Maria ter Zee’ is kerk en centrum waar de eucharistie gevierd wordt en ook allerlei andere bijzondere liturgische vieringen worden gehouden. Maar waar ook plaats is voor bezinning, het opdoen van inspiratie, het voeren van een gesprek en het elkaar ontmoeten in allerlei vormen onder de vlag van Palliam.

Iedereen, parochianen en belangstellenden, die de Maria ter Zee kerk een warm hart toedraagt wordt van harte uitgenodigd om mee te werken aan deze Maria ter Zee Veiling.
Help mee om de Maria ter Zee in stand te houden!
Draag een (financieel) steentje bij op vrijdag 9 november 2018. Bovendien bent u ook verzekerd van een gezellige avond!
Om 19.30 uur gaat de zaal open en om 20.00 uur start de veiling.

Als u niet in staat of in de gelegenheid bent persoonlijk bij de Veiling aanwezig te zijn, kunt u leden van de commissie opdracht geven een bedrag te besteden aan een of meer van de aangeboden artikelen. Een lijst van deze artikelen is te vinden op de website https://parochiesintmaarten.nl. Op de website vindt u ook de e-mailadressen en telefoonnummers van de commissieleden!

Catalogus Maria ter Zee Veiling 2018

Back To Top