skip to Main Content

Meimaand: Mariamaand

De meimaand is vanouds de Mariamaand. In de parochie Sint Maarten krijgt zij bijzondere aandacht. In de kernen Sint Matthias, Sint Jeroen en Maria ter Zee, Sint Bartholomeus, Sint Pancratius en de Sint Victor wordt er in de meimaand de rozenkrans gebeden. In de agenda staan de diverse tijdstippen.

Meimaand - Mariamaand

Ook thuis in het gezin is het mooi Maria centraal te stellen: het gebed tot Maria en haar voorbeeld kunnen ouders en kinderen dichter bij Jezus brengen.

Naast de diverse feestelijke Mariadagen in de maand mei en bijzondere bedevaarten en bidtochten, besteedt Kinderen bidden voor Kinderen veel aandacht aan het gebed tot Maria. De site bevat veel uitleg over Maria en onder andere over het bidden van de rozenkrans. Je kunt er zelf een online rozenkrans bidden (www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl)

Back To Top