skip to Main Content

Nieuw Centraal Parochie Secretariaat van start

Voorgeschiedenis

In 2012 is  parochie Sint Maarten van start gegaan als een fusieparochie in Bollenstreek-Zuid.   Omdat een centraal postadres nodig was is uit praktische overwegingen toen besloten om voorlopig met een minimaal centraal bemand parochiesecretariaat aan de slag te gaan gevestigd te Sassenheim.  In het beleidsplan van 2016-2018 is het voornemen opgenomen om onderzoek te doen naar een sterker Centraal Parochie Secretariaat, waarbij het belangrijk is dat de lokale secretariaten van de kernen het gezicht blijven van de desbetreffende kern. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het vestigen van een Centraal Parochie Secretariaat  bijna afgerond.

 Doel
Een goed functionerend centraal parochie secretariaat in Sint Maarten is nodig voor de uitvoering van ons pastoraal en missionair beleid. Het Centraal Parochie Secretariaat (CPS) staat ten dienste van de hele parochie en vormt een schakel tussen pastoor, pastoraal team, parochiebestuur, vrijwillig(st)ers en parochianen. Tevens is dit het contactadres voor het bisdom en alle daaruit voortvloeiende acties.

Het CPS moet een centrale plek zijn met een duidelijke herkenbaarheid voor de hele parochie. Het dient de plek te zijn waar mensen terecht kunnen met hun vraag, boodschap of nood en op antwoord of verwerking mogen rekenen.

Locatie en medewerkers

Het CPS wordt gevestigd in de parochiekern Sint Victor.  De startdatum is 1 oktober en de openingstijden zijn van 8.30 tot 12.30 van maandag tot en met vrijdag.

De twee mensen die het Centrale Parochie Secretariaat gaan bemannen komen van de kernen Sint Jeroen /Maria ter Zee van de kern Bartholomeus te Voorhout.

Het zijn Tiny van Westerop en Riet van de Lans. 

Adres  Centraal Parochie Secretariaat
Parochiekern Sint Victor
Sint Victorlaan 11
2211 RN   Noordwijkerhout
Tel: 0252-255077

We wensen hen heel veel succes en ik weet zeker dat zij er iets moois van gaan maken

Mieke Oude Veldhuis , secretaris parochie  Sint Maarten

miekeoudeveldhuis@parochiesintmaarten.nl

Back To Top