skip to Main Content

Oecumenische Openluchtviering Voorhout

Op zondag 26 mei organiseerden de drie geloofsgemeenschappen van Voorhout, Baptistengemeente Kaleb, protestante gemeente Kleine Kerk en katholieke parochiekern Sint Bartholomeus, de jaarlijkse Oecumenische Openluchtviering op het kerkplein van de Sint Bartholomeus. Op het feest van de Heilige Drie-eenheid had de viering als thema meegekregen: “What’s in a name?” Al vroeg waren vele vrijwilligers druk bezig om alles in orde te maken, stoelen plaatsen, geluid klaarzetten enz. De weergoden waren ons deze ochtend ook goed gestemd en om 10.00 uur, alle stoelen waren inmiddels bezet, kon de viering beginnen. De viering werd geleid door jongerenpastor van Kaleb, Bram Oudenampsen en gebedsleider van Sint Bartholomeus, John van der Lans. De muzikale leiding was in handen van Kees-Jan Visser. Met mooie teksten, gebeden en liederen werd inhoud gegeven aan het thema. Voor de kinderen was er een aparte kindernevendienst. Na afloop was er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade elkaar te ontmoeten en na te praten en de conclusie was: mooie geslaagde viering, fijn om zo samen te werken in Gods naam en die houden we er in!

Back To Top