skip to Main Content

Pancratiusfeest in Sassenheim

Op zondag 29 september heeft de parochiekern Sint Pancratius haar patroonsfeest gevierd.
In een feestelijke eucharistieviering, waarin alle koren hun medewerking verleenden, werden
er twee vrijwilligers in het zonnetje gezet. Nol Verkley is 50 jaar collectant en Marian van Kempen
is al vele jaren actief in de Vormselwerkgroep.
Het gospelkoor Elijah heeft de dag afgesloten met een wervelend concert, waarbij Pastor Owel
de liederen met humorvolle limericks aan elkaar wist te verbinden.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag!

Back To Top