skip to Main Content

Aan onze parochianen

De parochie heeft een Coronacrisis team  

Het Coronacrisisteam dat in het leven geroepen is, heeft als doel om passende maatregelen te treffen en parochianen te informeren om op die manier duidelijkheid en helderheid te scheppen in deze uitzonderlijke situatie. Dit team bestaat uit leden van het pastoraalteam, van het parochiebestuur en het secretariaat. Het is een klein team, opdat er snel gehandeld kan worden.

Het team heeft de afgelopen dagen hard gewerkt aan:
• Een goede vertaling van alle noodmaatregelingen van het RIVM en het Bisdom Rotterdam naar de situatie van onze eigen parochie. U vindt op de homepage een aantal van deze richtlijnen.
• Het communiceren van digitale mogelijkheden om vieringen te kunnen volgen via kerkdienstgemist.nl en www.kerkomroep.nl
• Het informeren van pastoraatsgroepen, beheercommisies en vrijwilligersgroepen v.w.b. het te volgen beleid, tegelijk informatie die vanuit deze groepen terugkwam implementeren in praktische beleidsmaatregelen.
• Het aanpassen en actualiseren van het nieuwe Zevenblad dat binnenkort verschijnt.
• Het bedenken van alternatieven voor o.a. de verspreiding van palmtakjes.
• Zorgen voor korte lijnen met overheidsinstanties, maar ook met uitvaartondernemingen over de ervaringen die worden opgedaan rondom logistiek, vormgeving en veiligheid.

Mocht u suggesties of vragen hebben voor het Coronacrisisteam dan kunt u mailen aan: secretariaat@parochiesintmaarten.nl of bellen naar: 0252-255077.

Een goede manier om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken is onze Facebook pagina en website in de gaten te houden. Wilt u de informatie die u hier vindt doorgeven aan mensen die geen toegang hebben tot deze vormen van media?

 

Back To Top