skip to Main Content

Parochie Sint Maarten viert patroonsfeest

Noordwijk – Noordwijkerhout – Teylingen  –   Rond de feestdag van Sint Maarten (11 november), de patroon van de R.K. Parochie in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen wordt door de zeven parochiekernen het patroonsfeest gevierd. Dit jaar wordt het feest gevierd in de Sint Pancratiuskerk in Sassenheim, die een jaar lang hoofdkerk zal zijn van de Parochie Sint Maarten.

Op zondag 11 november zal om 10.00 uur het voltallige pastorale team voorgaan in de Sint Maartenviering in de Sint Pancratiuskerk. Het Gemengd Koor zal de viering muzikaal ondersteunen, met uitbreiding van zangers uit de overige parochiekernen. Op deze ochtend zijn er binnen de andere kerken van de parochie geen vieringen. Na de viering zal het feestelijk samenzijn worden voortgezet in de kerk met koffie/thee en wat lekkers.

Tijdens de viering is er voor de kinderen een Kinderwoorddienst, waarbij er een Sint Maartenlied zal  worden ingestudeerd, samen met het Kinderkoor Vivo onder leiding van Aukje van der Neut.  Hiervoor zijn alle kinderen van de parochie uitgenodigd.

In de viering wordt er ook aandacht besteed aan de diaconale rol van de parochie. Iedereen die de viering bezoekt wordt daarom gevraagd iets bij te dragen aan de offergang die tijdens de viering zal worden gehouden. Gedacht wordt aan houdbare levensmiddelen of een financiële bijdrage. De opbrengst zal bestemd zijn voor de voedselbanken in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Voorafgaand aan de viering kunt u uw bijdrage leggen in de manden, die bij binnenkomst in de kerk gereed staan.

De pastoraatgroep van de Sint Pancatiuskerk geeft het jaar waarin zij hoofdkerk zullen zijn een thema mee: “Er zit muziek in”. Na afloop van de viering zal het programma worden gepresenteerd en uitgereikt in de vorm van een boekenlegger.

Back To Top