skip to Main Content

Catechese van 0-100

Wat is catechese?

Wat moeten we verstaan onder catechese? Tjeu van den Berk omschrijft catechese als volgt:
Catechese is een communicatief leerproces waarin de geloofsgroei van afzonderlijke gelovigen en de vorming van hun geloofsgemeenschap centraal staan, gedragen door de Katholieke Traditie.”             (Uit dpc-bulletin 1997, nr. 1 en 2)

In deze definitie vinden we meteen de doelstellingen van catechese terug:
1. Communicatief: Het gaat dus om het samen onderweg zijn, niet individueel.
2. Leer, leren: Catechese is een uitnodiging of uitdaging tot leren, tot het opnemen van nieuwe kennis.
3. Proces: Het gaat om een proces en niet om een product.
4. Geloofsgroei van afzonderlijke gelovigen en geloofsgemeenschap: De individuele gelovige moet kunnen uitgroeien naar
zijn mens-zijn en tegelijkertijd moeten gelovigen zich samen als één gemeenschap weten en voelen. Je bent samen op weg.
5. Gedragen door de Katholieke Traditie: De Traditie draagt het leerproces. De Katholieke Traditie is onvoorstelbaar rijk
omdat zij vertrekt vanuit het leven én de Schriften in elke tijd weer wil ontsluiten. Catechese is dan ook op een heleboel
verschillende manieren mogelijk, voor ieder mens is er wel iets passends te vinden.

Geloofsoverdracht
Vroeger was het geloof een vanzelfsprekendheid waarin je opgroeide, de hele samenleving om je heen was ermee verweven. Zo ging je als goed katholiek naar de katholieke school, de katholiek bakker en de katholieke sportclub. In de seculiere cultuur van tegenwoordig is het christelijk geloof geen vanzelfsprekendheid meer. Dit brengt met zich mee dat de kerk in de toekomst steeds meer met volwassenen geconfronteerd zal worden voor wie het christelijke geloof nieuw of op zijn minst relatief onbekend is.

Bij de oudere generatie christenen zien we een andere beweging aan de gang. Zij stellen vandaag vaak de vraag naar wat nu eigenlijk de diepere betekenis is van centrale christelijke geloofsgegevens, zoals ze die als kind hebben meegekregen en in vele gevallen een leven lang spontaan participerend hebben beleefd. Zij willen het christelijke geloof van binnenuit herontdekken en in een nieuwe context herbeleven. Ook deze ontwikkeling onderstreept het belang van catechese.

Catechese is een belangrijke uitdaging en opdracht geworden.
De parochie Sint Maarten wil dan ook op alle mogelijke manieren aan de parochianen de mogelijkheid bieden om te groeien in het persoonlijk geloof en in het gevoel van onderdeel zijn van een  gemeenschap.

Catechese van 0 – 100

In alle kernen van de parochie Sint Maarten worden verschillende activiteiten aangeboden voor de diverse leeftijdsgroepen. Kijkt u verder onder de kopjes van de leeftijdsgroep waarin u geïnteresseerd bent naar ons aanbod.

U vraagt wij bieden…..

Is er iets dat u mist, neemt u dan contact op met het Centraal Parochie Secretariaat.

De Pastorale School

Soms voel je als (aanstaande) vrijwilliger in de kerk de behoefte aan wat meer kennis/achtergrondinformatie. Precies daarvoor heeft ons bisdom ooit de pastorale school opgezet.

Voor wie is de Pastorale School?
De Pastorale School is voor iedereen die vrijwilligerswerk doet of wil gaan doen in de parochie.

Wat biedt de Pastorale School van het bisdom Rotterdam?
De Pastorale School biedt een bisdombreed, gevarieerd scholings- en toerustingsaanbod met leerroutes van één of meer modules. Alles kan centraal én op locatie georganiseerd worden. Individuele leerroutes zijn mogelijk, afhankelijk van de vraag die bij een parochie, samenwerkingsverband en/of de cursist leeft.
‘Bisdombreed’ wil zeggen dat je cursisten uit het hele bisdom Rotterdam kunt tegenkomen, hetgeen een meerwaarde van de cursus oplevert; de onderlinge uitwisseling van ervaringen, maakt een belangrijk onderdeel van de cursus uit.

Alle informatie is de vinden op de website van ons bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/pastorale-school/inleidende-leerroute

Informatie en aanmelden
Sassenheim
Aat van Kapel (St. Pancratius) a.vankapel@kpnmail.nl
Noordwijk
Riet Stout (St. Jeroen en Maria ter Zee) rietstout@hotmail.com
Warmond
Lia Spiegeler (St. Matthias) liaspiegeler@parochiesintmaarten.nl
Voorhout
Ine Vermeij (St. Bartholomeus) familie.vermeij@ziggo.nl
Noordwijkerhout
Trees Hogervorst (St. Jozef) trees.hogervorst-koster@hotmail.com
Hannie Helsloot (St. Victor) hannie@prof-consult.nl

De contactpersonen werken nauw samen met de pastoraatgroepen en het pastorale team.
Aanmelden verloopt altijd via uw plaatselijke contactpersoon. Voor vragen en informatie kunt u daarnaast ook contact opnemen met de centrale contactpersoon voor heel Sint Maarten:
Hannie Helsloot, tel.: 0252 – 373485 mail: hannie@prof-consult.nl

Wat kost het om een cursus van de Pastorale School te doen?
Parochie Sint Maarten vindt het zo belangrijk dat haar vrijwilligers goed zijn toegerust voor hun taken, dat zij de kosten van de cursus op zich neemt als u een positief intake gesprek hebt gehad met de contactpersoon pastorale school van uw parochiekern.

Alle informatie is de vinden op de website van ons Bisdom: Pastorale school

Meer informatie bij de Pastorale Dienstverlening.

Back To Top