skip to Main Content

Programma Vorming en Toerusting 2022-2023

VORMING EN TOERUSTING 25 JAAR
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de Raad van Kerken Sassenheim in september 1997 startte met een programma voor Vorming en Toerusting.
Het was ds. J.C. Fockens die de initiator hiervan is geweest. Ds. Fockens kwam in 1996 vanuit Bergum naar Sassenheim. In Bergum hadden de gezamenlijke kerken
toen al een mooi programma van Vorming en Toerusting. In Sassenheim was er een maandelijks pastoresoverleg van alle kerken.
In dat overleg heeft ds. John Fockens begin 1997 voorgesteld om zo’n programma in Sassenheim ook op te zetten. Na aanvankelijk wat aarzelingen werd afgesproken een start te maken met bijdragen van de eigen pastores. Het programma met 10 onderwerpen sloeg direct goed aan. Dat eerste jaar waren er al 95 deelnemers. Het aanbod breidde zich in de jaren daarna uit naar meerdere sprekers. Zo kwam Vorming en Toerusting in 1997 voorzichtig tot leven.
Vorming en Toerusting staat onder auspiciën van de Raad van Kerken Sassenheim. Vanaf het seizoen 2005-2006 participeren ook de Samenwerkende Kerken in Warmond in de commissie en in het programma.

Goed om te weten …
De Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken van Sassenheim, de samenwerkende Matthiaskerk van de parochie Sint Maarten en de Protestantse Gemeente in Warmond brengt al vele jaren een gezamenlijk programma voor Vorming en Toerusting uit.

Toelichting programma 2022-2023
In de afgelopen 25 jaar zijn al veel onderwerpen aan de orde geweest. En door de jaren heen kwamen die onderwerpen ook regelmatig weer terug.
Omdat ze actueel zijn en blijven, iedere keer weer in de context van de tijd waarin we leven. Dit jaar hopen we u, naast de vertrouwde vaste activiteiten opnieuw een aantal interessante avonden te bieden met uiteenlopende onderwerpen. We gaan dit seizoen feestelijk starten met de voorstelling van Kees Posthumus en Dirk Overbeek over de werken van barmhartigheid: Alle 7 goed!
Als commissie wensen wij u een leerzaam en inspirerend seizoen.

Aanmelden:
We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt via het aanmeldingsformulier of via de mail. De kosten van de avonden zijn € 3,00 per activiteit.
De adressen van de locaties vindt u op de achterpagina. Mocht u verhinderd zijn een activiteit bij te wonen, terwijl u zich wel hebt opgegeven, dan is het vriendelijke verzoek u af te melden bij de coördinator van die avond. Indien u in bezit bent van e-mail, dan bij voorkeur per e-mail. De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U ontvangt dus geen bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een datum worden gewijzigd of een activiteit niet doorgaan, dan ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld hiervan bericht.

Programmaboekje Vorming en Toerusting 2022/2023

Back To Top