skip to Main Content

Sint Victorkerk viert 170-jarig bestaan, de oudste katholieke kerk van de Duin- en Bollenstreek

Rond 1800 werd het verbod op katholieke erediensten opgeheven, waarin Noordwijkerhout werden in een kerkboerderij kerkdiensten oogluikend toegestaan. Deze kerkboerderij stond op het huidige kerkplein, gesitueerd tussen de tegenwoordige pastorie en kosterswoning.
Vanwege de slechte staat van onderhoud van dit gebouw was er behoefte aan een nieuwe kerk. Eerst was geprobeerd om de oude kerk – de huidige Witte kerk – terug te kopen. In die tijd woonden er 81 hervormden in het dorp en wel 591 katholieken. Helaas konden de hervormden en katholieken over de koopsom geen overeenstemming bereiken. En dus werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. Een aantal katholieken wenste het nieuwe kerkgebouw meer richting het centrum van het dorp. Onder leiding van pastoor De Poorter werd op 15 mei 1851 gestart met de bouw van de nieuwe kerk naast de kerkboerderij. De aanbesteding vond plaats bij Piet Gijs  voor een bedrag van f 20.400,- .
Ruim een half jaar later, op 27 januari 1852 (dus nu 170 jaar geleden) werd de nieuwe kerk ingezegend. Een bouwtijd van een half jaar is enorm kort, maar de kerk was dan ook maar de helft van het huidige gebouw.
De St. Victorkerk is de oudste katholieke kerk van de Duin- en Bollenstreek.
Het aantal katholieken nam in snel tempo toe, waardoor in 1897 werd besloten tot de vergroting van de kerk: er werd aan de voorzijde een priesterkoor plus een dwarsschip van 20 meter breed aangebouwd. Er was toen ruimte voor 700 kerkgangers.
In 1938 nam pastoor Westerwoudt het initiatief om de huidige kerktoren te laten bouwen.
Nieuwe liturgische inzichten hebben geleid tot grote veranderingen in het interieur. In 1967 is de kerk onder leiding van pastoor Hammerstein van binnen rigoureus aangepast. De kerkbanken en enkele beelden verdwenen en de muren werden wit geschilderd.
In 2009 is onder leiding van pastoor Goumans de tot nu toe laatste grote verbouwing geweest: het priesterkoor werd vergroot, de gehele vloer van de kerk vervangen en werden er energiebesparende maatregelen genomen.
De gemeente Noordwijk  heeft samen met de ANWB een informatiebord op het kerkplein geplaatst waarop in het kort de geschiedenis van de Victorkerk  is weergegeven.
De uitgebreide geschiedenis van de Victorkerk is 20 jaar geleden beschreven in het boek “150 jaar St. Victorkerk in Noordwijkerhout” van Mathilde en Annemieke Kors m.m.v. Bert Hogervorst.

Op zondag 29 mei wil de parochiegemeenschap van Sint Victor het 170-jarig bestaan vieren met een Eucharistieviering, gevolgd door een feestelijk samenzijn in ’t Victorhuis naast de kerk.
Dankzij medewerking met de plaatselijke geschiedkundige vereniging NOVATO zal met een fototentoonstelling de ontwikkeling van het kerkgebouw kunnen worden bekeken.

Back To Top