skip to Main Content

Terugblik Palmpasen parochie Sint Maarten

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd.
De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is het Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. We vieren dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen.

Afgelopen weekend is er binnen parochie Sint Maarten in de verschillende kernen Palmpasen gevierd.

Sint Victor – Noordwijkerhout

Wat een mooie hoopvolle gezellige Palmpasenviering afgelopen zondagmorgen 2 april in de Sint Victorkerk te Noordwijkerhout.
Heel veel Palmpasenstokken hadden de kinderen gemaakt! Zowel de Palmpasenstokken als de palmtakjes werden rijkelijk gezegend door pastoor Straathof. De kinderen gingen hem in processie door de kerk voor.
Een mooi begin van deze Goede Week op weg naar Pasen, op weg naar het Licht.

 

 

 

 

 

 

Sint Pancratius – Sassenheim

Op weg naar Pasen, aan het begin van de Goede Week, was er vanmorgen een mooie viering met als thema ‘Het komt goed!’
De aanstaande communicanten werden voorgesteld en kinderkoor Vivo verzorgde de liedjes. Aan het einde van de viering kwam Jong Adest in de kerk om de kinderen met hun versierde Palmpaasstokken te begeleiden naar Huize Bernardus, waar zij hun stokken aan de bewoners overhandigden.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sint Bartholomeus – Voorhout
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sint Jeroen – Noordwijk
.
Back To Top