skip to Main Content

Toekomst Parochie Sint Maarten – voorgenomen besluit

MEDEDELING aan alle parochianen van Sint Maarten

Beste parochianen,

Deze week hebben het parochiebestuur en het pastorale team aan de leden van de beheercommissies en van de pastoraatgroepen van onze parochie Sint Maarten verteld dat er een voorgenomen besluit is om de Victorkerk in Noordwijkerhout per 1 januari 2024 aan de eredienst te onttrekken. Dat wil zeggen dat deze kerk niet langer als kerk in gebruik zal zijn.
Daarnaast gaat in de komende jaren voor de Pancratiuskerk in Sassenheim het traject lopen dat leidt tot onttrekking aan de eredienst. De definitieve datum voor het voorgenomen sluiten van de Pancratiuskerk is op dit moment nog niet bekend.

De parochianen van de Victorkerk krijgen binnenkort een uitnodiging voor een hoorzitting.
De parochianen van de Pancratiuskerk krijgen een dergelijke uitnodiging wanneer de voorgenomen sluitingsdatum bekend is.

Zowel bij de Victor als bij de Pancratius zal er in de toekomst wel nog een ontmoetingsruimte zijn, in de buurt van het kerkhof, voor onderlinge ontmoeting, uitvaartdiensten, gesprekken, Bijbellezing en dergelijke.

Hoogstwaarschijnlijk zullen de komende jaren nog meer kerken in onze parochie aan de eredienst onttrokken worden.

Dit roept uiteraard veel vragen en veel emoties bij u op.

Als u het bericht nog eens rustig wilt lezen, neemt u dan de mededeling mee die straks bij de deur aan u wordt uitgereikt.

Parochiebestuur              en          Pastoraal team

22 oktober 2022

Back To Top