skip to Main Content

Tussenbeide zomernummer

Neem Tussenbeide mee uit de kerk

Tussenbeide verschijnt met een speciale zomerbijlage Groei & bloei. Deze mini-Tussenbeide heeft (bijbelse) puzzels en doe-dingen voor jong en oud, (kijk)tips én een stripverhaal over de heilige Laurentius en de schatten van de Kerk. Lezers van Tussenbeide ontvangen daarbij ook een ‘groei- & bloeikaart’. “Het goede dat God ons geeft mogen we met elkaar delen. Daarom is het een dubbele kaart: één om weg te geven en één om te houden”, vertelt hoofdredacteur Daphne van Roosendaal.

Tussenbeide wordt verspreid via de parochies in het bisdom en per post verzonden aan abonnees. Parochies konden de zomerbijlage extra bijbestellen (parochies die dat nog niet hebben gedaan, kunnen contact opnemen met kanselier Frits Vermeulen, zo lang de voorraad strekt). In totaal worden 15.000 Tussenbeides verspreid en daarbij nog 14.000 extra zomerboekjes met de groei- & bloeikaarten.

Bisschop Van den Hende schreef ook deze keer het voorwoord voor Tussenbeide. De bisschop sluit aan bij het thema groei en bloei met zijn bijdrage ‘Gezonden om vruchten voort te brengen’.

“Ik ben de wijnstok, gij de ranken”, zegt Jezus in het evangelie (Johannes 15, 5) en: “Blijft in mijn liefde.” Bisschop Van den Hende: “De Heer zegt het heel onomwonden: je kunt alleen maar met Mij iets bereiken, los van Mij kunt gij niets. In zijn liefde blijven, is steeds opnieuw een opdracht. Ook als de leerlingen met elkaar discussies voeren. Ook als de leerlingen elkaar de maat nemen, of er zelfs grote tegenstellingen ontstaan (cf. Handelingen 6 en 15). […] Jezus zegt: Blijft in mijn liefde en Ik zal u uitzenden om vruchten voort te brengen die blijvend zijn.”

Wilt u Tussenbeide thuis ontvangen en bent u nog geen abonnee? Meld u dan aan voor een persoonlijk abonnement of bestel deze Tussenbeide mét de zomerbijlage en de groei- & bloeikaart via bureau@bisdomrotterdam.nl.

  • Tussenbeide lig achter in de kerk
  • Tussenbeide kunt u ook online lezen (download de pdf)
  • Bestel deze Tussenbeide mét de zomerbijlage Groei & bloei en de groei- & bloeikaart via bureau@bisdomrotterdam.nl (hieraan zijn geen kosten verbonden, u wordt gevraagd om een gift).

Inhoudsopgave

Back To Top