skip to Main Content

Uitnodiging gastzangers Sint Maartensfeest

Op zondag 10 november zal het Sint Maartensfeest worden gevierd in de Sint Jeroenskerk te Noordwijk.

Wij willen graag koorleden van de overige kerken van onze parochie uitnodigen met ons mee te zingen.

Op het programma staat de Mis in C van Gounod met o.a. de Ambrosiaanse Lofzang.
Wij repeteren op de donderdagavonden en zullen met dit programma starten op donderdag 10 oktober.

U kunt u aanmelden en inlichtingen verkrijgen bij:
Cees Borger 023 5352013     c.borger1@upcmail.net  of
Sjaak Ruigrok 0252 222884   06 16874970   jruigrok@casema.nl

Back To Top
X