skip to Main Content

Vermelding overledenen op de site

Overlijdensberichten

In enkele kernen van onze parochie was het tot voor kort gebruikelijk om bij het luiden van de klokken voor een overledene de daaropvolgende uitvaart te publiceren op de website. Uit respect voor de privacy van de familie en ter voorkoming van ongewenste bezoekers in de woning van de overledene en familie, beperken wij ons tot het vermelden van de overledene, de overlijdensdatum en de betrokken parochiekern. Ook de privacy wetgeving speelt een rol in dit besluit. Wij vertrouwen erop dat u hier begrip voor heeft

Back To Top