skip to Main Content

Vrijwilligersprijs Sint Matthias is voor Lia Spiegeler

Gedicht bij de vrijwilligersprijs  Sint Matthias 2019

Aan het begin van elk nieuw werkjaar
komen de Matthias-vrijwilligers bij elkaar.
Als dank voor al hun inzet is het dan feest
-daar wil je toch echt bij zijn geweest…!-

We starten met een viering in onze mooie kerk
want ja…dáárvoor doen we al dat werk.
We bidden en we zingen en aan het end
wordt er iemand met de vrijwilligersprijs verwend.

Ook dit jaar hebben we weer hard zitten denken
wie we de vaas nu eens konden schenken:
elke vrijwilliger is toch belangrijk en doet zijn best
en niemand komt verder zonder hulp van de rest!

Toch bedachten we iets en we hielden het geheim
dat is iets waar we sinds de waterviering goed in zijn 😉
Er werd zelfs een heus rookgordijn voorbereid
zodat deze super-vrijwilliger om de tuin kon worden geleid.

In onze Matthiaskerk bijna elke zaterdag paraat
of je nu in je eigen bankje zit of op het altaar staat
Gelukkig zing je dan niet in het koor
maar ga je ons als gebedsleider voor.

En ook op de woensdagavonden in oktober en mei
maak je moeder Maria en je eigen kluppie met je vieringen blij
en je vult heel wat gaten op in andere kerken
(ik snap niet dat je nog tijd hebt om nog te werken..)

Want steeds vaker wordt op jou een beroep gedaan
om ook in uitvaarten voor te gaan
Een mooi, passend en persoonlijk afscheid
wordt dan met zorg met de familie voorbereid.

Dán ben je nog actief lid van onze pastoraatgroep,
doet het parochiebestuur van Sint Maarten op jou een beroep,
je zet je in voor oecumene en voor huispastoraat,
en je bent bij de licadi, maar liever niet tot laat.

Al jaren ben je lector, op je eigen beurt
en je bent er voor de kosters, als er iets gebeurt.
En laten we over wat je allemaal ooit gedaan hebt hier, maar zwijgen
Anders zullen we vanavond helemaal geen koffie meer krijgen.

Lieve Lia, dit gaat allemaal over jou,
wat ben jij een veelzijdige vrouw!!
Want ook een toegewijde moeder en al 45 jaar getrouwd
met jouw lieve Johan, die toch wel erg veel van je houdt.

Regelmatig moet hij voor jou even wat kerk-klusjes klaren
en van ons moest hij dit geheim ook nog bewaren;
maar dit jaar had het echt niet anders gekund
dan dat de vrijwilligersprijs 2019 van onze Matthiaskerk aan Lia Spiegeler is gegund!!!!!!

 

Back To Top